Betingelser

Medlemsbetingelser

Medlemskabet

Et medlemskab i Club Lido Fitness er personligt og kan derfor ikke deles med andre. Personer uden gyldigt medlemskab har ingen adgang i træningsområdet, uden en godkendelse fra en ledende medarbejder i Club Lido Fitness.

Medlemskort

Medbring altid gyldigt medlemskort ved holdtræning i Club Lido Fitness. For mistet medlemskort opkræves et gebyr for dannelse af nyt medlemskort.

Betaling via betalingsservice

Ved oprettelse af et PBS medlemskab, betales første PBS trækning i centeret. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned, indtil aftalen personligt afmeldes i centeret. Ønsker man at opsige sit medlemskab snarest, skal dette ske inden den 15. i måneden. Ved udeblivelse fra hold, vil man blive trukket et beløb på 25 kr. pr. gang. Der pålægges et administrationsgebyr på 6 kr. pr. månedstrækning. 

Personer under 18 år kan ikke indgå en PBS aftale uden en værges underskrift samt kontooplysninger.

Ændring af medlemsbetingelser

Club Lido Fitness kan med 30 dages varsel ændre medlemsbetingelserne. Club Lido Fitness kan med 14 dages varsel ændre i holdplanen, udstyr, åbningstider og lokaler ved opslag i centret.

Aldersgrænse

Personer i alderen 13-15 år må ikke færdes i træningsområdet uden en værge, eller godkendelse fra en ledende medarbejder fra Club Lido Fitness. Godkendelsen kan fås ved at deltage minimum 4 gange på Junior Workout.

Personer i alderen 16-18 år skal have minimum én træning med Emma, medmindre der kan dokumenteres at man har erfaring med træning i et fitnesscenter.

Ophold i Lido fitness

Al træning sker på eget ansvar. Det er medlemmets eget ansvar, at træne på så forsvarlig vis, at man ikke er til skade for sig selv eller andre. Club Lido Fitness påtager sig ikke ansvar for hændeligt uheld.

Doping

Club Lido Fitness er medlem af Anti Doping Danmark. Dette betyder, at man er underlagt de gældende regler, som er tilknyttet A.D.D. En positiv doping prøve vil betyde øjeblikkelig udvisning af centret samt en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet A. D. D. Nægter et medlem at lade sig dopingteste, vil dette blive regnet som en positiv doping prøve. Bliver man taget for doping mere end 1 gang, betyder det udelukkelse på livstid.

Udelukkelse af medlem

Club Lido Fitness kan til enhver tid afbryde et medlemskab med øjeblikkelig virkning. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne sker der ikke tilbagebetaling af forudbetalt kontingent.

Til- og afmelding af hold

Til- og afmelding af hold kan ske via www.lidofitness.dk eller i centret på medlemscomputeren. Til- og afmelding af hold kan ikke gøres telefonisk. Afmelding kan ske senest 3 timer før holdet starter. Fremmøde skal ske senest 15 min før timen starter.

Ved udeblivelse fra hold, vil der hos det pågældende PBS medlem blive opkrævet et beløb på 25 kr. pr. udeblivelse. Dette gælder også hvis man har stået på venteliste og efterfølgende har fået plads. Ved kontant medlemskab trækkes en dag fra medlemskabet.

Aflysning af hold

Har et hold for få tilmeldinger 3 timer før timestart, aflyses holdet.

Værdigenstande

Lido fitness anbefaler, at man låser sine værdigenstande inde i et skab under træning. Hængelåse kan købes i receptionen. Skabene er kun til låns, og skal derfor være ryddet ved lukketid. Låse som efter lukketid ikke er fjernet, vil blive klippet op.

Påklædning

Al færden i træningsområdet skal foregå i indendørs sko samt i træningstøj. Vi anbefaler cykelbukser til cykling.

Cykelsko kan lejes i receptionen.

Det er IKKE tilladt at træne i bar overkrop.

Sociale medier

Ingen video, billeder eller Facetime i omklædningen, af hensyn til de andre medlemmers privatliv.

Instruktørerne og medarbejderne spørger på samtykke til at lægge billede og video på vores SoMe.

Ansigtsgenkendelse

I Club Lido Fitness anvender vi ansigtsgenkendelse som adgangskontrol. Ved et medlemskab giver man dermed samtykke til at vi må gøre brug af ens medlemsbillede til dette. I Club Lido Fitness overholdes alle GDPR regler.