Betingelser

Medlemsbetingelser

Generelt

Ved aktivt medlemskab accepterer medlemmet til enhver tid de givne medlemsbetingelser samt yderligere regler og vilkår, der kan forekomme ud over medlemsbetingelserne. Det er medlemmets eget ansvar at holde sine oplysninger opdaterede.

Medlemskab

I Club Lido Fitness' åbningstider har aktive medlemmer adgang til alle faciliteter, og de med bestemte medlemskabstyper har også holdtræning inkluderet. Du kan finde mere information om åbningstiderne her.

Et medlemskab i Club Lido Fitness er personligt og kan derfor ikke deles med andre. Personer uden gyldigt medlemskab har ingen adgang til træningsområdet uden godkendelse fra en ledende medarbejder i Club Lido Fitness.

Medlemskort

Det er obligatorisk altid at medbringe et gyldigt medlemskort ved holdtræning i Club Lido Fitness. Ved mistet medlemskort opkræves et gebyr på 30 kr. for udstedelse af et nyt medlemskort.

Betaling via betalingsservice

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab betales første PBS-trækning i centeret. Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned, indtil aftalen personligt afmeldes i centeret. Ved udeblivelse fra hold pålægges et beløb på 25 kr. pr. gang. Der pålægges desuden et administrationsgebyr på 6 kr. pr. månedstrækning.

Personer under 18 år kan ikke indgå en PBS-aftale uden en værges underskrift samt kontooplysninger.

Udmeldelse

Ønsker man at stoppe sit medlemskab, skal dette ske personligt i centeret. Man skal henvende sig i receptionen og fremvise billede-ID, så vi kan bekræfte, at man er ejer af profilen.

Medlemskabet har ingen bindingsperiode, men for at udmelde sig skal man gøre det senest den 15. i måneden for at medlemskabet ophører samme måned. Hvis man udmelder sig efter den 15. i måneden, ophører medlemskabet i slutningen af den kommende måned. Det er ikke muligt at opsige medlemskabet via telefon eller e-mail.

Berosættelse

Man har mulighed for at sætte sit medlemskab i bero af forskellige årsager. Normalt koster dette 99 kr., men vi tilbyder gratis bero i særlige tilfælde som graviditet, sygdom eller skader. Man kan maksimalt sætte sit medlemskab i bero i 6 måneder over en 18 måneders periode.

Når medlemskabet sættes i bero, skal man vælge en startdato og en slutdato. Efter den angivne slutdato starter medlemskabet automatisk igen.

Ønsker man at forlænge sin berosættelse, bedes man kontakte os inden berosættelsen er udløbet.

Hvis man ønsker at melde sig ud, bedes man henvende sig i receptionen senest den 15. i måneden. Så ophører berosættelsen, og medlemskabet udløber ved månedens udgang.

Hvis man ønsker at forkorte sin berosættelse, bedes man henvende sig i centeret på den dag, man ønsker at genoptage træningen. Receptionisten vil assistere med at starte medlemskabet fra den pågældende dag.

Hvis medlemskabet sættes i bero midt i en måned, beregner vores system automatisk, hvor mange dage der er til gode ved berosættelsens afslutning. Hvis medlemskabet sættes i bero efter den 15. i måneden, vil PBS'en stadig trække beløbet den 1. i måneden. Vores system beregner dog det tilgodehavende beløb, når medlemskabet genoptages.

Ændring af medlemsbetingelser

Club Lido Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med 30 dages varsel. Ændringer i holdplanen, udstyr, åbningstider og lokaler kan ændres med 14 dages varsel ved opslag i centeret.

Aldersgrænse

Personer under 13 år har ikke adgang til at træne i Club Lido Fitness.

For at sikre, at vores juniorer ikke er til skade for sig selv eller andre, skal medlemmer i alderen 13 til 15 år være ledsaget af en værge eller have gennemført et juniorforløb. Juniorforløbet "Junior Workout" kan findes i holdplanen, og man kan få godkendelse til at træne selv ved at deltage mindst 4 gange. Herefter vil vores personlige træner, som er ansvarlig for holdet, træffe beslutning om, hvorvidt medlemmet har fået færdighederne til at træne selv i centeret.

Personer i alderen 16 til 18 år skal have mindst én samtale med en personlig træner fra centeret, medmindre de kan dokumentere erfaring med træning.

Alle medlemmer i alderen 13 til 18 år skal have en udfyldt samtykkeerklæring med underskrift fra en værge.

Ophold i Lido Fitness

Al træning sker på eget ansvar. Det er medlemmets ansvar at træne på en forsvarlig måde, så det ikke skader dem selv eller andre. Club Lido Fitness påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld.

Doping

Club Lido Fitness er medlem af Anti Doping Danmark. Dette betyder, at medlemmerne er underlagt de gældende regler, som er tilknyttet ADD. En positiv dopingprøve vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra centeret samt en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet ADD. Nægter et medlem at lade sig dopingteste, vil dette blive betragtet som en positiv dopingprøve. Gentagne overtrædelser vil resultere i livstidsudelukkelse.

Manglende betaling

Hvis ens medlemskab ikke er betalt senest den 10. i måneden, vil man få en påmindelse om manglende betaling. Ens medlemskab vil blive sat inaktivt, og man kan derfor ikke komme ind, før betalingen er godkendt. Hvis betalingen ikke er modtaget senest den 15. i måneden, vil medlemskabet blive opsagt. Der vil herefter blive pålagt yderligere PBS-gebyrer for forsøg på opkrævning hver måned, indtil beløbet er betalt. Ens manglende betaling bliver altså ikke fjernet, selvom man bliver opsagt.

Tilmelding og afmelding af hold

Tilmelding og afmelding af hold kan ske via www.lidofitness.dk eller på medlemscomputeren i centeret. Det er ikke muligt at foretage tilmelding eller afmelding via telefon. Afmelding skal ske senest 3 timer før holdets start. Hvis et hold har for få tilmeldinger 3 timer før start, vil holdet blive aflyst. Det anbefales, at fremmøde sker senest 20 minutter før holdets start, da medlemmer fra ventelisten kan blive tilbudt plads 15 minutter før start. Ved udeblivelse fra et hold vil der blive opkrævet et beløb på 25 kr. pr. udeblivelse hos det pågældende PBS-medlem. Dette gælder også, hvis man har stået på ventelisten og efterfølgende har fået plads. Ved kontant medlemskab trækkes en dag fra medlemskabet.

Værdigenstande

Club Lido Fitness anbefaler, at man låser sine værdigenstande inde i et skab under træning. Hængelåse kan købes i receptionen. Skabene er kun til låns og skal derfor være ryddet ved lukketid. Låse, som ikke er fjernet efter lukketid, vil blive fjernet.

Påklædning

Al færden i træningsområdet skal foregå i indendørssko samt i træningstøj. Til cykling/spinning anbefaler vi cykelbukser, og man kan leje sko i receptionen for 10 kr. Til reformer skal der helst benyttes skridsikre strømper, kan købes i centeret, ellers bare tæer.

Det er IKKE tilladt at træne i bar overkrop.

Sociale medier

Af hensyn til andre medlemmers privatliv er det ikke tilladt at optage videoer, tage billeder eller Facetime i omklædningsrummet.

Instruktørerne og medarbejderne beder om samtykke til at lægge billeder og videoer op på vores sociale medier.

Ansigtsgenkendelse

Club Lido Fitness overholder alle gældende regler og bestemmelser i forbindelse med GDPR. Vi anvender ansigtsgenkendelse som adgangskontrol, og i den sammenhæng kræves der samtykke til at bruge medlemmets billede som en del af vores adgangskontrolsystem. Dette betyder, at dit billede kan bruges til at identificere dig ved indgangen til vores faciliteter for at sikre, at kun autoriserede medlemmer får adgang. Vi behandler dine billeder fortroligt og træffer alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dem mod uautoriseret adgang eller misbrug.

Nyhedsbrev

Ved aktivt medlemskab i Club Lido Fitness gives der samtykke til at modtage e-mails, herunder nyhedsbreve og opdateringer om centeret. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbreve.